List of Negative Blood Donors West Tripura

name address age blood group contact no
Sri Maran Sarkar Badharghat, Matri Palli, Sidhi Ashram, Agartala, West Tripura 50 yrs. O Neg. 9436454079
Sri Pankaj Deb Indranagar, A. G. Colony Agartala, West Tripura 33 yrs. O Neg. 9862100693/ 8731029355
Sri Mrinal Bhattacharjee A.D. Nagar, Adarsha Palli Milanchakra, Agartala, West Tripura 48 yrs. O Neg. 8794228168
Sri Parijat Acharjee Madha Badharghat, Siddi Ashram Agartala, West Tripura 56 yrs. B Neg. 9862135814
Sri Purnajyoti Pal South Dhaleswar Agartala, West Tripura 49 yrs. B Neg. 0381‐251 0501/ 9436120559
Smt. Santa Sinha (Majumder) Santipara Agartala, West Tripura 40 yrs. B Neg. 9436355192
Sri Sarajit Debbarma Kambak Chara, Sidai Mohanpur Agartala, West Tripura 28 yrs. AB Neg. 8974246468
Sri Satyabrata Mahalanabish A.D. Nagar Road No. 6 A. D. Nagar, Agartala, West Tripura 68 yrs. O Neg. 9862525665
Sri Saurav Debbarma Bargatha Para, Buikanthapur Sidhai Mohanpur 20 yrs. A Neg. 8731979579
Sri Mukul Debnath Ranir Bazar Agartala, West Tripura 42 yrs. O Neg. 9774786706

Pages